en_GBsv_SE

Akustiktryck – Ljudabsorbenter

Akustiktryck® är lju­dab­sor­ben­ter med tryckta motiv. Konst på lju­dab­sor­ben­ter. Det är ett enkelt och smak­fullt sätt att skapa en bättre ljud­miljö. De kan använ­das som tav­lor på väg­garna, som en hel deko­re­rad vägg, ett konst­verk eller illust­ra­tio­ner tryckta på aku­stik­plat­tor i taket.

Vi har varit och fotograferat Absolut vodka, Kungliga Vetenskapsakademien mfl i syfte att visualisera hur akustiktavlorna ter sig på plats.

Besök Akustiktryck i 360°
Produktionen innehåller följande funktioner:
– Navigation
– Bildgalleri
– Arkitektvy
– Introscene
– Hosting
– Google analytics
– Bakgrundsljud
– Kommunikations plattform

Kontakta oss